Verhoging limieten Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)

Met ingang van 1 januari 2017 worden de limieten voor de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen verhoogd. Deze limieten zijn vastgelegd in het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (BAM) en gelden voor zowel motorrijtuigen als landmateriaal. De limieten zijn als volgt gewijzigd:

  • De minimale WAM- limiet voor personenschade wordt verhoogd van EUR 5.600.000 naar EUR 6.070.000 per ongeval.
  • De minimale verzekerde limiet voor motorrijtuigen ingericht voor betaald personenvervoer van meer dan 8 personen wordt verhoogd van EUR 10.000.000 naar EUR 10.836.000 per ongeval.